پیوند ها:

پیام هوادار

 

 

 

گلزنان مس

بازیکنان گل
حمید گلزاری        11
مهرداد رضایی 5
محسن آذرباد 5
مهرداد آوخ 5
علی پورمحمد 4
عیسی پرتو 3
محمد پورمحمد 3
بهروز افشار 2
فرشید پاداش 2
وحید فارغ 1
سید محمد مهری 1
حجت اسلامی 1
محسن طرحانی 1
فرزاد محمدی-بازیکن نیم فصل اول 4

لیگ یک کشور در فصل آینده امروز قرعه کشی شد و برنامه این مسابقات به شرح ذیل است:

هفته اول

پارس جنوبی جم - مس رفسنجان 

نفت مسجد سلیمان- ایرانجوان بوشهر

اکسین البرز- نساجی مازندران

راه آهن- گل گهر سیرجان

مس کرمان- فجرسپاسی

آلومینیوم اراک- ملوان

سپید رود رشت-بادران

فولاد یزد-  خیبر خرم آباد

خونه به خونه -استقلال اهواز

هفته دوم

خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم

مس رفسنجان-خونه به خونه بابل

استقلال اهواز- آلومینیوم اراک

بادران تهران- فولاد یزد

فجر سپاسی شیراز- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- راه آهن تهران

نساجی مازندران-نفت مسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر-آلومینیوم اراک

گل گهر سیرجان-اکسین البرز

هفته سوم:

راه آهن- مس رفسنجان

آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم

ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان- فجر سپاسی شیراز

فولاد یزد- ملوان بندرانزلی

خونه به خونه- بادران

سپیدرود رشت-خیبر خرم آباد

اکسین البرز- استقلال اهواز

هفته چهارم:

بادران- ایرانجوان بوشهر

پارس جنوبی جم- خونه به خونه

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک

استقلال اهواز- فولاد یزد

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

فجر سپاسی- راه آهن

گل گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان

نساجی قائم شهر- مس کرمان

خیبر خرم آباد- اکسین البرز

هفته پنجم:

نفت مسجد سلیمان- مس رفسنجان

فولاد یزد- پارس جنوبی جم

سپیدرود رشت- خونه به خونه

نساجی قائمشهر- گل گهر

اکسین البرز- فجرسپاسی

ایرانجوان بوشهر- ملوان بندرانزلی

راه آهن- بادران

آلومینیوم اراک- خیبر خرم آباد

مس کرمان-استقلال اهواز

هفته ششم:

گل گهر- ایرانجوان بوشهر

فجرسپاسی- نساجی قائمشهر

خونه به خونه- آلومینیوم اراک

مس رفسنجان- فولاد یزد

پارس جنوبی جم- سپیدرود رشت

خیبر خرم آباد- راه آهن

استقلال اهواز- نفت مسجد سلیمان

بادران- مس کرمان

ملوان- اکسین البرز

هفته هفتم:

مس کرمان- مس رفسنجان

نفت مسجد سلیمان- پارس جنوبی جم

فولاد یزد- خونه به خونه

سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک

ایرانجوان بوشهر- فجر سپاسی

گل گهر سیرجان- ملوان

اکسین البرز- بادران

نساجی قائمشهر- خیبر خرم آباد

راه آهن- استقلال اهواز

هفته هشتم:

خیبر خرم آباد- ایرانجوان بوشهر

مس رفسنجان- نساجی قائمشهر

فجر سپاسی- گل گهر سیرجان

آلومینیوم اراک-فولاد یزد

استقلال اهواز- سپیدرود رشت

خونه به خونه- راه آهن

بادران- نفت مسجدسلیمان

ملوان- مس کرمان

پارس جنوبی جم- اکسین البرز

هفته نهم:

سپیدرود- مس رفسنجان

مس کرمان- پارس جنوبی جم

ایرانجوان بوشهر- خونه به خونه

راه آهن- آلومینیوم اراک

اکسین البرز- فولاد یزد

فجر سپاسی- ملوان انزلی

گل گهر- بادران

نفت مسجدسلیمان- خیبر خرم آباد

نساجی قائمشهر- استقلال اهواز

هفته دهم:

استقلال اهواز- ایرانجوان بوشهر

ملوان انزلی- نساجی قائمشهر

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان

بادران- فجر سپاسی

فولاد یزد- سپیدرود رشت

پارس جنوبی جم- راه آهن

خونه به خونه- نفت مسجد سلیمان

خیبر خرم آباد- مس کرمان

آلومینیوم اراک- اکسین البرز

هفته یازدهم

اکسین البرز- مس رفسنجان

ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم

نساجی قائمشهر- خونه به خونه

نفت مسجدسلیمان- آلومینیوم اراک

مس کرمان- فولاد یزد

راه آهن- سپیدرود

ملوان- بادران

فجرسپاسی- خیبر خرم آباد

گل گهر- استقلال اهواز

هفته دوازدهم:

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر

بادران- نساجی خرمشهر

خیبر خرم آباد- گل گهر

پارس جم جنوبی- فجرسپاسی

استقلال اهواز- ملوان

فولاد یزد- راه آهن

سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک- مس کرمان

خونه به خونه - اکسین البرز

هفته سیزدهم:

فجر سپاسی- مس رفسنجان

نساجی قائمشهر- پارس جنوبی جم

گل گهر سیرجان- خونه به خونه

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک

نفت مسجد سلیمان- فولاد یزد

مس کرمان- سپیدرود رشت

اکسین البرز- راه آهن

ملوان- خیبر خرم آباد

بادران- استقلال اهواز

هفته چهاردهم:

فولاد یزد- ایرانجوان بوشهر

آلومینوم اراک- نساجی قائمشهر

پارس جنوبی جم- گل گهر

استقلال اهواز- فجرسپاسی

مس رفسنجان- ملوان انزلی

خیبر خرم آباد- بادران

راه آهن- نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه- مس کرمان

سپیدرود- اکسین البرز

هفته پانزدهم:

بادران- مس رفسنجان

ملوان- پارس جنوبی جم

فجر سپاسی- خونه به خونه

گل گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

نساجی- فولاد یزد

ایرانجوان بوشهر- سپیدرود رشت

مس کرمان- راه آهن

خیبر خرم آباد- استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز

هفته شانزدهم:

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر

راه آهن- نساجی قائمشهر

سپیدرود رشت- گل گهر سیرجان

فولاد یزد- فجر سپاسی

خونه به خونه- ملوان انزلی

آلومینیوم اراک- بادران

مس رفسنجان- خیبر خرم آباد

پارس جم جنوبی- استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان- مس کرمان

هفته هفدهم:

استقلال اهواز- مس رفسنجان

بادران- پارس جنوبی جم

خیبر خرم آباد- خونه به خونه

 فجر سپاسی- آلومینیوم اراک

گل گهر- فولاد یزد

نساجی قائمشهر- سپیدرود

ایرانجوان بوشهر- راه آهن

ملوان- نفت مسجد سلیمان

مس کرمان- اکسین البرز

مدیرعامل مس رفسنجان در حاشیه  قرعه کشی شانزدهمین  دوره  مسابقات  فوتبال لیگ دسته اول کشور گفت:خدا کند این اندیشه نباشد که تیم ها بخواهند تبانی کنند.

علی زینلی درباره قرعه لیگ یک اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال هجده تیم در لیگ یک حضور دارند ماراتن نفسگیری است. این مساله باعث خوشحالی تیم هاست که تیم ها در یک گروه مسابقه می دهند. عصر دیروز  دو تن از  دوستان بنده که عضو هیئت رئیس فدراسیون نیز می باشند  در آکادمی فوتبال  به من گفتند که در فصل جاری  دو و نیم   به لیگ برتر صعود می کنند .  و قرار بود این مهم در جلسه دیروز هیئت  رئیسه   در دفتر جناب آقای  تاج بررسی و نهایی شود ،  که  البته الان  شنیده ایم که می گویند دو تیم به لیگ برتر صعود می کنند و چنین امری زیبنده مسابقات نیست. و ظلم  در حق تیمهای لیگ یک می باشد  و به نظر من عدالت  در  این  خصوص رعایت نشده است .

وی افزود: دوستان به مصوبات  قبل سازمان لیگ استناد  می کنند. طبیعی است در رقابت هجده تیم این کمترین حق است که دو تیم به لیگ برتر صعود کنند. با توجه به اینکه لیگ شروع نشده می توان با مصوبه جدید هیئت رئیسه قانون را اصلاح  کرد . با توجه به اینکه 16 تیم در لیگ برتر حضور دارند چه ایرادی دارد تیم چهاردهم سقوط کند.

زینلی خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم لیگ حرفه ای شده است معنی ندارد که مثلا بگوییم وقتی دو تیم هم استانی هستند در هفته آخر با هم بازی نکنند. قاعدتا مس رفسنجان با مس کرمان و گل گهر سیرجان همگی تیم های یک استان هستند. تمام تیم های حرفه ای با تمام قوا تا هفته آخر مسابقه می دهند. امسال هم شرایط این گونه است. سال گذشته ما آخرین بازی خود را با گیتی پسند اصفهان داشتیم و ما با اینکه مقام مان مشخص بود این تیم را سه بر صفر شکست دادیم و سقوط تیم را قطعی کردیم. خدا کند این اندیشه نباشد که تیم ها بخواهند تبانی کنند. چرا در لیگ برتر نفت آبادان و فولاد خوزستان بازی دارند پس در لیگ یک هم نباید مشکلی باشد.

 

منبع:کاپ

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول با حضور غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول مسابقات لیگ دسته اول برگزار شد.

قرعه کشی رقابتهای لیگ دسته اول عصر امروز رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد.در این قرعه کشی که با حضور نمایندگان تیمها برگزار شد آقای زینلی مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان در این جلسه حضور داشتند.در این قرعه کشی بر این اساس اعلام شد که مس رفسنجان در اولین دیدار خود در بوشهر با جم این شهر دیدار خواهد کرد.در هفته دوم با خونه به خونه در رفسنجان،هفته سوم با راه آهن در تهران،هفته چهارم باآلومینیوم اراک در رفسنجان،هفته پنجم با نفت در مسجد سلیمان،هفته ششم با فولادیزد در رفسنجان و در هفته هفتم با همنام خود مس کرمان در کرمان دیدار خواهد کرد.

فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور فردا دوشنبه 28 تیرماه ساعت 14 در سالن روابط عمومی ساختمان سازمان لیگ برتر برگزار می شود.

بازی ها از 17 مرداد آغاز می شود و 11 اردیبشهت 96 به پایان می رسد و کمیته مسابقات تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی آغاز بازی ها به تاخیر نمی افتد.

بر اساس اعلام کمیته مسابقات زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل نیز تا 15 شهریور خواهد بود و تیم ها در تعطیلات نیم فصل هم از 2 تا 29 دی ماه فرصت جذب بازیکن را خواهند داشت.

در فصل جدید رقابت ها 18 تیم حضور خواهند داشت که بر اساس اعلام غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات تیم های اول و دوم مستقیم به لیگ برتر صعود می کنند و تیم سوم هم در بازی پلی آف با تیم چهاردهم لیگ برتر حاضر خواهد شد. سه تیم انتهای جدول هم به لیگ 2 سقوط خواهند کرد.

فرشیدعلوی هافبک فصل پیش مس کرمان با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.این بازیکن سابقه حضور در تیمهای ملی جوانان و امید کشورمان را نیز در کارنامه دارد و در پست هافک چپ و راست بازی می کند .علوی فصل قبل 13 بازی را برای مس کرمان به میدان رفته است و  در این فصل با پیراهن نارنجی مس رفسنجان بازی خواهد کرد.

امیر خدامرادی هافبک فصل قبل تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.خدامرادی که در فصل قبل جزء بهترینهای این تیم محسوب می شد صبح امروز در محل باشگاه مس رفسنجان حضور پیدا کرد و قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید کرد این بازیکن در فصل گذشته توانست 3228 دقیقه برای مس بازی کرده و 4 گل را نیز برای این تیم به ثمر برساند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان بعد از اتمام اردوی این تیم در پیامی از تمامی کسانیکه در این چند روز به ما کمک کردن تشکر و قدردانی کرد او در این پیام افزود که تشکر ویژه  دارم از مجموعه شرکت مس،ساکنین شهرک مس سرچشمه و همچنین مسئولین ورزش سرچشمه که واقعا هم و غم خود را گذاشتند تا ما بتوانیم اردوی خوبی را برگزار کنیم از طرف همه اعضای کادر و بازیکنان قول می دهیم انشاالله با توکل به خدا و دعای همه شما عزیزان بتوانیم نماینده خوبی برای استان و شهرستان رفسنجان باشیم وبا نتایج خوبی که میگیریم زحماتشان را جبران خواهیم کرد.همچنین از مجموعه باشگاه مس رفسنجان کمال تشکر را دارم که تمامی امکانات را در اختیار ما قرار دادند تا به بهترین شکل برنامه اردو به اتمام برسد.

همچنین یادآور می شود تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان عصر امروز از سرچشمه به رفسنجان خواهد آمد و بعد از دو روز استراحت تمرینات از دوشنبه 28 تیر در رفسنجان پیگیری خواهد شد.

جناب آقای سید علی میرافضلی
مدیر محترم روابط عمومی مس منطقه کرمان و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان
 
کسب رتبه های برتر انتشاراتی  در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها توسط روابط عمومی مس منطقه کرمان را به جناب عالی و همکاران ساعی و پر تلاش شما تبریک عرض میکنیم .

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

 

نمرینات بدنسازی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در سرچشمه.

عصر امروز مدیر عامل و معاونین باشگاه صنعت مس رفسنجان سر تمرین تیم فوتبال مس رفسنجان  در اردوی سرچشمه حضور پیدا کردند و از تمرینات این تیم بازدید بعمل آوردند.

تصاویر تمرینات صنعت مس رفسنجان در اردوی سرچشمه.

 

سجاد میرزایی بازیکن اسبق تیم فوتبال مس رفسنجان صبح امروز در گفتگو با وب سایت باشگاه مس رفسنجان و چگونگی حضورش در تایلند گفت:بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت و دریافت رضایتنامه از باشگاه مس به تیم ابون یونایتد تایلند پیوستم تا فصل جدید را در تایلند آغاز کنم.

 

میرزایی در مورد وضعیتش افزود که در این تیم شرایط خوبی دارم .سرمربی این تیم آقای سوشین خیلی به من اعتماد داردو چون یکی از بازیکنان جوان این تیم هستم و تا الان موفق شدم  2 گل و 4 پاس گل به ثمر برسانم .

وی در مورد بازیکنان ابون گفت که چند بازیکن آفریقایی و دروازه بان آرژانتینی دارد با آنها بسیار صمیمی و همدل هستیم میرزایی در ادامه افزود امیدوارم با تمام تلاش و همبستگی از لیگ یک به لیگ برتر که پریمیوم لیگ نام دارد صعود کنیم و خوشحالی را برای مردم ابون سیتی به ارمغان بیاوریم.

وی در پایان گفت که از تمامی مربیانم کمال تشکر را دارم همچنین از باشگاه صنعت مس کرمان و صنعت مس رفسنجان بخصوص جناب آقای زینلی مدیر عامل باشگاه صنعت مس رفسنجان که به بنده کمک کردند تا الان بتوانم لژیونر باشم و امیدوارم در تیمهای بزرگتر حضور پیدا کنم و پیشرفت بهتری داشته باشم.

نیما علیپور دروازه بان فصل قبل نیروی زمینی تهران به مس رفسنجان پیوست.

علیپور صبح امروز در محل باشگاه مس رفسنجان حضور پیدا کرد وبعد از توافق با مدیر عامل باشگاه با عقد قراردادی سه ساله به مس رفسنجان پیوست.این بازیکن بعد از ثبت قرارداد به اردوی مس رفسنجان در سرچشمه  اضافه شد تا تمرینات خود را زیر نظر علی کلانتری آغاز کند.

علی جراح کار به مس رفسنجان پیوست.

علی جراح کار بازیکن دو فصل پیش مس رفسنجان و فصل قبل ماشین سازی تبریزصبح امروز با حضور در دفتر مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان و توافق با این باشگاه با عقد قراردادی به مدت یکسال در فصل جاری رسما به مس رفسنجان پیوست . این بازیکن که توانسته بود به همراه ماشین سازی تبریز به لیگ برتر صعود کند باردیگر لباس نارنجی مس رفسنجان را بر تن خواهد کرد.این مدافع قدرتمند در فصل قبل توانست 2418 دقیقه برای تیمش بازی کند و 5 گل به ثمر برساند.

تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان تمرینات آماده سازی پیش فصل خود را در سرچشمه برگزار می کند.

بازیکنان تیم فوتبال مس رفسنجان تمرینات آماده سازی پیش فصل خود زیر نظر علی اصغر کلانتری و کادر فنی مس رفسنجان در اردوی سرچشمه انجام میدهند.این اردو با تمامی بازیکنان و کادر فنی از شنبه 19 تیرماه آغاز شده و به مدت  یک هفته در سرچشمه انجام خواهد شد.

 

 

میثم خدا شناس هافبک فصل پیش نساجی مازندران با عقد قراردادی یکساله به تیم مس رفسنجان پیوست. کاپیتان سابق نساجی که سابقه بازی در تیمهای تربیت یزد،صبای قم،فجرشهید سپاسی شیراز و راه آهن تهران را در کارنامه خود دارد.صبح امروز در باشگاه مس رفسنجان حضور یافت و بعد از توافق با مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را با این باشگاه به ثبت رساند.این بازیکن در فصل پیش 1947 دقیقه برای نساجی مازندران به میدان رفته است و جزء بهترین بازیکنهای لیگ یک در فصل گذشته بود.

علیرضا محمودی هافبک مس رفسنجان صبح امروز با حضور در باشگاه مس رفسنجان قرارداد خود را به مدت یکسال دیگر با این باشگاه تمدید کرد.این بازیکن که فصل قبل یکی خوبهای مس رفسنجان بود توانست با 1699 دقیقه برای مس رفسنجان به میدان برود.یادآور می شود محمودی از آکادمی باشگاه مس رفسنجان پرورش یافته و در تیمهای رده سنی این باشگاه حضور داشته است.

احسان پیرهادی قرارداد خود را تمدید کرد.

احسان پیرهادی هافبک جنگنده فصل قبل مس رفسنجان که بازیهای قابل قبولی را در این تیم به نمایش گذاشت صبح امروز در این باشگاه حضور یافت و بعد از توافق با مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد و پیراهن نارنجی مس رفسنجان را در فصل بعد به تن خواهد کرد.پیرهادی در فصل گذشته یکی از برترین های مس رفسنجان بوده و توانست 2640 دقیقه برای مس رفسنجان به میدان برود و 7 گل برای این تیم به ثمر برساند.

امیرحسین کشاورزی بازیکن تیم فوتبال مس رفسنجان صبح امروز در محل باشگاه حضور یافت و قرارداد خود را به مدت یکسال دیگر با این باشگاه تمدید کرد.کشاورزی که در تمامی رده های سنی این باشگاه حضور داشته این فصل شاگرد کلانتری خواهد بود و سرمربی مس رفسنجان حساب ویژه ای روی این بازیکن باز کرده است.برای این بازیکن آرزوی موفقیت می کنیم.

محمد ابراهیم رضازاده نارنجی پوش شد.

رضازاده  هافبک چپ و راست فصل قبل پارسه تهران به عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.این بازیکن که پرورش یافته آکادمی داماش بوده است  در فصل قبل توانست با 2724 دقیقه برای پارسه به میدان برود .

علیرضا میرزاحسینی صبح امروز در محل باشگاه صنعت مس رفسنجان حضور یافت و قرار داد خود را به مدت یکسال دیگر با این تیم تمدید کرد.این مهاجم رفسنجانی که فصل قبل را با مصدومیت پشت سر گذاشته در این فصل با بهبودی کامل به ترکیب تیم فوتبال مس رفسنجان بر گشته تا در این فصل ناکامیهای گذشته را جبران کند.برای این بازیکن آرزوی موفقیت می کنیم.

آرمان رمضانی با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست.

آرمان رمضانی مهاجم فصل قبل پاس همدان که سابقه حضور در تیمهای ملوان بندر انزلی و فجر شهید سپاسی شیراز را در کارنامه دارد صبح امروز با توافق با مدیرعامل باشگاه به مدت یکسال پیراهن نارنجی مس رفسنجان را بر تن خواهد کرد .این بازیکن خوش قدقامت توانست در فصل قبل 1066 برای پاس همدان به میدان برود.

صبح امروز سالن تختی رفسنجان میزبان جمع کثیری ازورزشکاران،مسئولین شهر رفسنجان و شرکت ملی صنایع مس ،اداره ورزش و جوانان کرمان و رفسنجان ، باشگاههای مس و مردم رفسنجان جهت مراسم وداع با پهلوان نام آشنا حسین منصوری بود.در این مراسم محمودی نیا مدیر کل اداره ورزش و جوانان ضمن تشکر از مردم از مرحوم منصوری بعنوان یک خدمتگذار ورزش در سطح استان یاد کرد که خدمات او هیچگاه از یاد مردم نخواهد رفت و نام و یاد او همیشه در دلها خواهد ماند.بعد از این مراسم مردم جهت تشیع پیکر منصوری راهی آرامستان شدند تا او را به آرامگاه ابدی خود بسپارند.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه ورزش استان بخصوص مردم رفسنجان تسلیت گفته و برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستار است . یادآور میشود مراسم ختم جمعه 18/تیرماه/95 از ساعت 5الی7 عصر در حسینیه مولای متقیان ده سیخ واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد.

فصل معنويت و بهار رمضان با فرا رسيدن عيد سعيد فطربه اوج مي رسد، آنگاه كه جان هاي مشتاق با طنين الغوث الغوث ليالي قدر، مسير تقرب به معبود را مي يابند و با وزش نسيم رحمت و مغفرت غرق در شكوفه هاي استجابت مي شوند.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان در ماه مبارک رمضان، فرا رسيدن عید سعید فطر، عید زیبایی‏های معنوی، شكر براي توفيق عبادت، خشوع و توسل به بارگاه كبريايي حضرت حق و تعميق پيوند با ذات احديت را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمام مردم مومن و متدين رفسنجان و جامعه فوتبال کشور تبریک می گوید.

صبح امروز نادر فتح الهی و حسین کاویانی فر در باشگاه حضور یافته تا قرار داد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کنند. نادر فتح الهی مدافع با تجربه که در فصل گذشته  1992 دقیقه برای مس رفسنجان به میدان رفته  و حسین کاویانی فر هافبک بازی ساز مس توانست 1799 دقیقه  و به ثمر رساندن 2 گل برای این تیم بازی کنند. این دو بازیکن در این فصل  با لباس نارنجی در مس رفسنجان به میدان خواهند رفت.

 

 

 

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ضایعه درگذشت جانگداز شادروان حسین منصوری قهرمان پرتاب دیسک ایران و پرورش اندام استان،مدیر عامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سرچشمه و مدیر امور ورزش پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران را به خانواده محترم ایشان و جامعه ورزش تسلیت عرض مینماییم.

صبح امروز ورزش مس با خبری بسیار دردناک و شوک‌آور روبرو شد که تا ساعت‌ها در باور کسی نمی‌گنجید و همه برای تکذیب آن تلاش می‌کردند.

اما متاسفانه خبر تائید شد و مشخص گردید حسین منصوری مدیر عامل سابق باشگاه مس سرچشمه به دیار حق شتافته است.

جسد ایشان صبح امروز در حالی که به طرز دلخراشی به قتل رسیده بودند در یکی از باغ‌های اطراف سرچشمه کشف شده است که بلافاصله تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل حادثه و انگیزه‌های آن آغاز شده است.

آقای منصوری که از مدیران شناخته شده‌ی ورزش مس محسوب می‌شد، آخرین مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه بود و مسئولیت ورزش شهر مس نیز بر عهده‌ی ایشان بود.

باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس رفسنجان این ضایعه‌ی دردناک را به جامعه‌ی ورزش رفسنجان و شرکت ملی صنایع مس ایران تسلیت عرض می‌نماید.

بازیکن اسبق تیم ملی امید ایران به تیم مس رفسنجان پیوست .
مرتضی عزیز محمدی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان صبح امروز با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان و توافق با این باشگاه با عقد قراردادی به مدت یک سال در فصل جاری با پیراهن نارنجی لاله‌ های کویر به مصاف حریفان می رود .
مرتضی  عزیز محمدی در فصل  قبل در مجموع با  2432 دقیقه در 33 دیدار تیم گیتی پسند حاضر بود که علی رغم سقوط تیم گیتی پسند  با به ثمر رساندن 7 گل و 7 پاس گل  یکی بازیکنان خوب این فصل بود. وی سابقه بازی در تیمهای لیگ برتری  پیکان تهران  ،  پاس همدان و شاهین بوشهر و در لیگ دسته اول نیز در تیمهای سنگ آهن بافق و گیتی پسند را در کارنامه خود دارد. همچنین عزیز محمدی در زمان امیر قلعه نوعی به تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران نیز دعوت و یک بازی ملی در این رده نیز در کارنامه خود دارد.  وی همچنین 4 بازی برای تیم ملی امید ایران انجام داده است.

محسن ورزکار نارنجی پوش شد

محسن ورزکار صبح امروز با حضور در باشگاه مس رفسنجان بعد از توافق با مدیر عامل باشگاه و امضاء قرارداد یکساله رسما به مس رفسنجان پیوست و این فصل شاگرد علی کلانتری خواهد بود.این بازیکن در فصل قبل 3150 دقیقه بازی بعنوان مدافع برای پاس همدان به میدان رفته است.وی سابقه بازی در تیمهای نفت تهران و پارسه تهران را در کارنامه خود دارد.

محسن  آذرباد  بازیکن فصل قبل تیمهای پاس همدان و  نفت مسجد سلیمان با قراردادی به مدت یک سال  به تیم مس رفسنجان  پیوست .

صبح امروز آقای محسن آذرباد با حضور  در  باشگاه  مس رفسنجان و توافق با آقای زینلی  و امضا  قرارداد  رسما به تیم فوتبال مس رفسنجان  پیوست و در فصل جدید با پیراهن نارنجی مس برای این تیم به میدان می رود.
وی در فصل  قبل در مجموع 2222 دقیقه برای  تیم های پاس همدان و نفت مسجد سلیمان به میدان رفت و با ثمر رساندن 6 گل و دادن 8 پاس گل  یکی از  بهترین های لیگ یک بود . وی سابقه بازی در تیمهایی همچون نفت آبادان ،ابومسلم مشهد،پاس همدان و نفت مسجدسلیمان را در کارنامه خود دارد

 

 

صبح امروز جلسه معارفه علی اصغر کلانتری سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با کادر فنی در محل باشگاه تشکیل شد.دراین جلسه ضمن آشنایی کلانتری با اعضای کادر فنی در زمینه فنی گفتگوهایی صورت گرفت .

و همچنین ساعت 17:30 سرمربی تیم در محل زمین شماره 3 ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان حضور یافت تا از نزدیک بازی بازیکنان منتخب تیمهای پایه مس در فصل گذشته را ببیند و آنها را محک بزند و این ارزیابی فردا هم صورت خواهد گرفت.در ضمن از چند روز آینده تمرینات این تیم به طور رسمی آغاز خواهد شد.

 علی اصغر کلانتری سرمربی این فصل تیم صنعت مس رفسنجان در گفتگوی با وبسایت مس رفسنجان در مورد این تیم و برنامه هایشان افزود:

 مس رفسنجان را که یکی از باشگاههای بسیار خوب و بی حاشیه در لیگ دسته اول هست انتخاب کردم که این تیم با وجود هواداران خوب و مسئولین دلسوز و پتانسیلهای بسیار خوب می تواند به جایگاهی که می خواهد برسد.کلانتری در مورد حمایتهای مالی این تیم اظهار داشت که این تیم با وجود بودجه ی متعادلی که دارد اما درست و بجا خرج می کند که این خود یک حسن و قدرت مدیریتی خوب محسوب می شود همچنین ایشان در پاسخ به اینکه کار خود را از کی شروع کرده و چه برنامه ای دارند افزودند که انشاالله پس از ارزیابی بازیکنان زیر 23 سال ازدوشنبه استارت کاررا خواهیم زد. سرمربی مس رفسنجان در مورد جوانگرایی گفت من سال گذشته هم از جوانان مستعد و بومی در تیم خود استفاده کردم ونتیجه لازم را بدست آوردم وبه بومی گرایی و جوانگرایی اعتقاد داشته و دارم سعی می کنم از بومیان و جوانان رفسنجانی استفاده کنم ضمن اینکه با توجه به فیلمهایی که ازبازیهای فصل قبل دیده ام به چند بازیکن در پستهای تخصصی نیاز دارم .با وجود کاهش سهمیه از 3 تیم به دو تیم که شانس تیمها را کمتر کرده اما ما تمام سعی خود را می کنیم که به تعهداتمان عمل کرده و با یاری خداوند متعال و تلاش و همدلی و همراهی هواداران و مسئولین شهر و باشگاه به جایگاه رفیعی دست پیدا کنیم و به جایگاهی که رفسنجان لیاقت آن را دارد برسیم .خوشحال هستم که سرمربی تیم مس رفسنجان شده ام چون با صحبتهای دوسه ساعته ای که با مدیر عامل محترم جناب آقای زینلی داشتم زود متوجه شدیم که دیدگاههای ما به هم نزدیک است و می توانیم سال خوبی را داشته باشیم.

مسئول لیگ دسته اول فوتبال کشور اعلام کرد: لیگ دسته اول در فصل 96-95 با حضور 18 تیم و از روز 17 مرداد95 آغاز می شود.

فریبرز محمودزاده : با توجه به تغییر زمان آغاز رقابت های لیگ برتر از روز 6 مرداد به 4 مرداد و لحاظ کردن و تطبیق  تقویم لیگ دسته اول با تقویم لیگ برتر، زمان آغاز لیگ دسته اول هم تغییر می کند. 
وی ادامه داد: پیش از این قرار بود لیگ دسته اول در فصل 96-95 از روز 18 مرداد آغاز شود که به دلیل تغییر زمان شروع لیگ برتر، لیگ دسته اول نیز یک روز زودتر و از تاریخ 17 مرداد ماه و با حضور 18 تیم آغاز می شود.

عصر پنجشنبه جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس دلاوری رئیس کمیته راهبری ورزش شرکت ملی صنایع مس ایران و اعضای محترم هیئت مدیره باشگاه صنعت مس رفسنجان در محل باشگاه تشکیل شد بعد از پایان جلسه جناب آقای مهندس دلاوری در مصاحبه ای با وبسایت باشگاه اظهار داشتند :

در جلسه ای که با هیات مدیره محترم باشگاه رفسنجان داشتیم، بر چند موضوع تاکید ویژه شد: اول اینکه مطالبات جامعه ورزش و مردم رفسنجان مبنی بر استفاده بیشتر از مربیان و بازیکنان بومی و میدان دادن به آنها کاملا با جهت گیری شرکت مس انطباق دارد. به همین منظور محدودیتهایی برای جذب بازیکن و مربی غیربومی در تیم بزرگسال در نظر گرفته شد و با موافقت هیات مدیره در فصل جاری اعمال میشود. طبیعتا بازیکنان باکیفیت در خطوطی که نیاز باشد جذب خواهند کرد. مساله دوم به توزیع عادلانه تر هزینه ها در مناطق ذینفع مربوط است. این مساله همواره مد نظر ما بوده و بر همین اساس در دو سال گذشته و با یک شیب منطقی سهم شهرستانهای رفسنجان، ورزقان و شهربابک افزایش یافته است. با اینهمه در سال گذشته به دلیل رویکرد منضبط مالی و کنترل هزینه ها در کل ورزش صنعت مس به اندازه نصف سال 92 هزینه کردیم. مساله سوم پرداختن به دیگر رشته های ورزشی و تقویت نگاه و رویکرد فرهنگی در رفسنجان است که با وجود عناصر قوی فرهنگی و ورزشی در این منطقه غیرمنطقی نیست. البته تحقق همه این مسایل با پیگیری مسوولان محترم و نظارت دقیق رسانه ها و نقد عملکرد محقق خواهد شد. طبیعتا با تقویت فضای همدلی که در رفسنجان وجود دارد حمایتهای شرکت مس هم موثرتر واقع خواهد شد.


فقط همه عزیزان باید به شرایط کلی کشور و شرکت عنایت داشته باشند. از سال گذشته تا کنون متوسط قیمت جهانی مس حدود 1000 دلار به ازای هر تن مس کاهش داشته و این باید در طرح مطالبات و طراحی برنامه ها مدنظر قرار گیرد. تجربه رفسنجان نشان داده که با هزینه منطقی و مدیریت صحیح، از نظر نتیجه و دستاورد می توان موفق هم بود. از همه عزیزان رفسنجانی، هیات امنا و هیات مدیره باشگاه، مدیرعامل و کارکنان و عوامل فنی و بازیکنان و همچنین جامعه ورزش و رسانه های منطقه صمیمانه تشکر میکنم.

 
در اتفاق بزرگی که طی دو سال گذشته در شرکت مس بابت کاهش هزینه ها و کیفیت بخشی به خدمات و افزایش تولید افتاده، در کنار کارگران، مهندسان و مدیران پرتلاش شرکت، نقش شهرستان رفسنجان در همه ابعاد غیرقابل انکار است و امیدوارم این نقش تاریخی را پرتوان تر از گذشته ایفا کنند.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان روز ملي صنعت و معدن را كه روز تجديد عهد و پيمان دولت و ملت با جهادگران عرصه صنعت و معدن است را به همه تلاشگران این عرصه تبریک گفته خصوصا كارآفرينان، مديران ، كاركنان و کارگران شرکت ملی صنایع مس ایران که با تلاش ستودني خود در سنگرجهاد اقتصادي استوارانه، عزت و اقتدار ايران اسلامي را سرلوحه امور خويش قرار داده و چرخهاي موتور پيشرفت كشور را به حركت درآورده اند تقدير و تشكر ميكنیم.

 

جهان اسلام در شرایط حساسی در همه زمینه ها به خصوص در یمن و عراق وفلسطین و سوریه و دیگر مناطق قرار دارد و گرفتار مزدوران استکبار جهانی است و حضور در راهپیمایی روز قدس راهی برای حمایت آزادگان جهان از مردم بی گناه و مظلوم فلسطین است.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان از آحاد جامعه ورزش دعوت می کند تا روز جمعه 11تیر ماه همراه با مردم عزیز ایران با شرکت در راهپیمایی بزرگ روز قدس ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم و ستمدیده غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی، با آرمان های مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) تجدید میثاق کنند.

علی اصغر کلانتری سرمربی مس رفسنجان شد.

سرمربی فصل قبل فجر شهید سپاسی شیراز سکان هدایت نارنجی پوشان مس رفسنجان را به مدت یک فصل به دست گرفت .علی اصغر کلانتری عصر امروز در محل باشگاه صنعت مس رفسنجان حضور یافته و با مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان به توافق نهایی رسید.کلانتری در فصل قبل توانسته بود تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز را تا آستانه لیگ برتر برساند.

 

مدرسه فوتبال باشگاه صنعت مس رفسنجان آغاز به کار کرد.

مدرسه فوتبال باشگاه صنعت مس رفسنجان با حضور بیش از 200 نفر ثبت نام شدگان در مقطع سنی 13 تا 9 سال از امروز سه شنبه 8/تیرماه/95 در ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان زیر نظز مربیان مجرب این باشگاه تمرینات خود را آغاز نمود.

امیر تیزرو به مس رفسنجان پیوست

باشگاه صنعت مس رفسنجان اولین خرید خود را در فصل 96-95 انجام داد و با بازیکن فصل قبل ماشین سازی به توافق رسید. تیزرو که سابقه حضور در تیمهای گسترش فولاد تبریز،داماش گیلان،سیاه جامگان و ماشین سازی تبریز را در کارنامه دارد.در این فصل در تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان به میدان خواهد رفت.

باز امشب عشق تنها می‌شود / زخم سهم فرق مولا می‌شود
آفتاب عشق گلگون می‌شود / سینه سجاده پرخون می‌شود
پشت نخل آرزو خم می‌شود / داغ حسرت سهم آدم می‌شود
جاده می‌ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می‌گیرد غبار

من از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم نمیدانم چه میخواهی ، ولی امروز برای تو ، برای رفع غم هایتبرای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم
و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد .
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان شهادت امیر المومنین حضرت علی علیه السلام را به تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می نماید.
 

مسئول برگزاری لیگ یک و نماینده فدراسیون فوتبال ایران از ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان بازدید کردند.

صبح امروز فریبرز محمودزاده مسئول برگزاری لیگ یک آزادگان وسهیل مهدی نماینده فدراسیون فوتبال درتوسعه وتایید ورزشگاه های استاندارد کشور به شهرستان رفسنجان آمده و از تاسیسات و ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان بازدید کرده و از این ورزشگاه ابراز رضایت کردند.

با مخالفت امام جمعه ، فرماندار ، نماینده محترم  مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ، هیئت امنای و هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان استعفای علی زینلی مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان  مورد موافقت قرار نگرفت.
صبح امروز در پایان آخرین روز کاری فصل  95_ 94  جلسه ای با حضور  پرسنل و کادر فنی تیمهای مس رفسنجان در محل باشگاه تشکیل  گردید . در این جلسه مدیر عامل باشگاه که از مدتها قبل جدایی خود را از باشگاه مس رفسنجان اعلام نموده و استعفای خود را تقدیم هیئت مدیره نموده  بود . با بیان سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و حمایت های  مدیران مس و مدیران شهرستان و هیئت مدیره و هیئت امنا ء  وهمکاران و هوا داران خونگرم سرزمین طلای سبز و سرخ ایران  ،  دیار فاتحان اروند  در طی این سالها موفقیت های کسب شده را نتیجه زحمات آنها و عدم موفقیت ها را بواسطه ضعف خود دانسته  از آنها  حلالیت  طلبیده  و برای باشگاه مس رفسنجان  و تمامی همکاران آرزوی موفقیت نمودند . و رسما  از مجموعه  باشگاه خداحافظی نمودند .  در ادامه این جلسه مهندس محمدی رئیس هیئت مدیره باشگاه که بطور  سرزده در جمع پرسنل حضور پیدا نمودند ، طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از  زحمات طاقت فرسای مدیر عامل باشگاه  و اذعان به مشکلات شخصی آقای زینلی که باعث تقدیم  استعفای ایشان به هیئت مدیره شده بود ، به نمایندگی امام جمعه ، فرماندار و نماینده محترم مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ، مدیران مس و هیئت امنای باشگاه مخالفت خود را را با استعفای مدیر عامل باشگاه اعلام و بیان نمودند در حال  حاضر اصرار بر جدایی آقای زینلی خیانت به باشگاه مس رفسنجان می باشد  و در شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی با استعفای ایشان موافقت نمی شود و از  ایشان خواستند با توجه به ضیق وقت هر چه سریعتر اقدامات لازم را در خصوص جذب و عقد قرارداد با بازیکنان  انجام دهند .  در پایان این جلسه چند تن از پیشکسوتان ضمن تشکر از مهندس محمدی و مسئولين شهرستان و مس بواسطه مخالفت با استعفای علی زینلی خواستار حمایت بیشتر از باشگاه مس رفسنجان شدند .

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت

شد روان از دیده‌اش بر چهره اشک ماتمت

ای در امواج بلاها با محمّد رهسپر

در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان وفات حضزت خدیجه(س) را به تمامی عاشقان آن حضرت تسلیت عرض می نماید.

 

 

 

جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ امروز با بررسی آیین نامه نقل و انتقالات برای فصل 96-95 با حضور اعضای هیأت رئیسه و کارشناسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، علی کاظمی دبیر سازمان لیگ، امیر عابدینی عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ، منصور قنبر زاده عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ، دکتر حبیب اله شیرازی عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، مصطفی شهبازی رئیس کمیته نقل وانتقالات، هوشنگ نصیر زاده رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال برگزار شد.
غلامرضا بهروان درپایان این جلسه گفت: کلیات جلسه در مورد نقل و انتقالات فصل آینده بود که آیین نامه نقل و انتقالات با حضور اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ و کارشناسان دقیقا بررسی و مورد بحث قرار گرفت که مهم‌ترین مباحث آن فسخ قرارداد بازیکنان و کادر فنی و تفکیک بازیکن آماتور و حرفه‌ای بود حاصل تلاش‌ها و بررسی‌ها برای حفظ منافع باشگاه‌ها و بازیکنان است . مقررر شد  آیین نامه نهایی نقل وانتقالات حداکثر روز سه‌شنبه مورد بررسی نهایی قرار گرفته و به فدراسیون فوتبال برای تصویب ارسال شود.
وی  افزود: بحث دیگر جلسه در مورد کلیات تبلیغات محیطی و نحوه واگذاری تبلیغات محیطی فوتبال در فصل آینده بود و همچنین در مورد نحوه برگزاری جشن برترین‌ها و نحوه انتخاب برترین‌های فوتبال بحث وتبادل نظر شد که سال پیش مشکلاتی وجود داشته و امسال این مشکلات در انتخاب برترین‌های سال فوتبال ایران برطرف شده است.
رئیس کمیته مسابقات در پایان گفت: شورایی به نام شورای حل اختلاف که محل استقرار آن در فدراسیون فوتبال است تشکیل می شود و سازمان لیگ هم باید نمایندگان خود را به این شورای معرفی کند. البته در مصوبه این شورا آمده است مرجع رسیدگی به اختلاف بازیکنان، کادرفنی و باشگاه شورایی به نام شورای حل اختلاف شود که بیشتر به مسائل مالی باشگاه‌ها ، قراردادها، مسائل حقوقی بازیکن، کادر فنی و باشگاه‌هاست.

پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت، شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان قیام خونین 15 خرداد را به مردم ایران تسلیت عرض می نماید.

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، 14 خرداد رحلت جانسور معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) را به ملت شریف ایران و همه ملتهای آزاده جهان تسلیت عرض می نماید.

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز
بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز
رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا
لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

انا لله و انا الیه راجعون

«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید»

جناب آقای نادر انباز درگذشت برادر گرامیتان مرحوم محمد امتیاز(انباز) را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ زمان نقل و انتقالات لیگ برتر و لیگ دسته اول فصل 96-95 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مصطفی شهبازی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد زمان نقل و انتقالات فصل 96-95 اظهار داشت: زمان نقل و انتقالات لیگ برتر و لیگ دسته اول به طور همزمان در فصل 96-95 از 25 خردادماه  آغاز می شود و به مدت 84 روز(12 هفته) ادامه دارد و در  روز 15 شهریور 1395 به پایان می رسد.
شهبازی تصریح کرد: در این بازه زمانی باشگاه ها می توانند طبق آئین نامه  نقل و انتقالات اقدام به جذب بازیکن کنند و بازیکنان هم می توانند از باشگاه اولیه خود جدا شوند و به باشگاه دیگری در این مدت زمانی بروند. مدت زمان نقل وانتقالات به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. 

 
<< شروع < قبلی 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 بعدی > پایان >>
صفحه23 از40